Nasza oferta

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w księgach handlowych, w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencję środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzimy ewidencję VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencję urlopów pracowników, dokumentację zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.